Journalistic Work in Crimean Media: Results of an Empirical Study

Download paper
Egor R. Zharovskiy

PhD student at the Chair of Sociology of Mass Communications, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

e-mail: egor.heat@mail.ru

Section: Sociology of Journalism

This paper presents the results of a study devoted to the activity of journalists who work in Crimean media. The author’s attention is mainly aimed at two aspects: journalists’ perception of their own work based on professional experience and their practical activity during the implementation of editorial tasks. This article reflects the results that were obtained through interviews with 95 journalists from 56 media outlets situated in 20 localities of the Crimean peninsula. Drawing on the collected data, the author argues that Crimean journalists focus on individual work when producing texts and use surveys as a method of gathering information. It was also found that Crimean journalists prefer to choose topics for their texts in accordance with the criteria of relevance and originality as well as to use ordinary citizens as a source of information. The author concludes that Crimean journalists have a clear vision about the hierarchy of professional tasks which should be performed within their editorial work. At the same time, they tend to use a vast variety of methodological tools trying to apply the newest achievements of journalistic work.

Keywords: journalists, Crimea, media, journalistic work, perception of professional activity, practice of editorial work
DOI: 10.30547/vestnik.journ.2.2021.113135

References:

Alevizaki O. R., Smirnova O. V., Svitich L. G., Schkondin M. V. (2019) Avtorskaya i redaktorskaya deyatel’nost’ zhurnalista v rossiyskom mediaprostranstve [Journalist as an Author and Editor in the Russian Media Environment]. Theoretical and Practical Issues of Journalism 8 (4): 679–703. DOI: 10.17150/2308-6203.2019.8(4).679-703 (In Russian)

Aviles J. G., Leon B. (2002) Journalistic Practice in Digital Television Newsrooms. The Case of Spain’s Tele 5 and Antena 3. Journalism 3 (3): 355–371.

Boynton R. S. (2005) The New New Journalism: Conversations with America’s Best Nonfiction Writers on Their Craft. New York: Vintage Books.

Bro P., Hansen K. R., Andersson R. (2016) Improving Productivity in the Newsroom? Deskilling, Reskilling and Multiskilling in the News Media. Journalism Practice 10 (8): 1005–1018. DOI: https://doi.org/10.1080/17512786.2015.1090883

Campbell J. W. (2010) Getting It Wrong: Ten of the Greatest Misreported Stories in American Journalism. Los Angeles: University of California Press.

Chabanenko T.S. (2019) Rechevaya kul’tura pechatnyh SMI Kryma [Speech Culture of Crimean Print Media]. Uchenye zapiski Krym. fed. un-ta imeni V. I. Vernadskogo. Filol. nauki 5 (71) 3: 139–153. (In Russian)

Dugin E. Ya., Kupriyanov O. A. (2017) Modeli vzaimodeystviya televideniya s auditoriey: mezhdu novymi i traditsionnymi media [Models of Interaction Between TV Channels and the Audience: New and Traditional Media]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 10. Zhurnalistika 5: 72–83. (In Russian)

Egorova L.G. (2019) Transformatsiya mediapolya Respubliki Krym v novykh sotsiopoliticheskikh usloviyakh [Transformation of the Media Space in the Republic of Crimea in New Socio-Political Conditions]. Uchenye zapiski Krym. fed. un-ta imeni V. I. Vernadskogo. Filol. nauki 1: 25–41. (In Russian)

Galkina M. Yu., Obraztsova A. Yu., Vyrkovskiy A. V., Vartanov S. A., Kolesnichenko A. V., Smirnov S. S., Fomichyova I. D., Vladimirova M. B. (2018) Struktura rabochego processa rossiyskogo radiozhurnalista [The Structure of the Working Process of Russian Radio Journalists]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 10. Zhurnalistika 6: 31–48. DOI: 10.30547/vestnik.journ.6.2018.3147 (In Russian)

Grabel’nikov A.A. (2007) Rabota zhurnalista v presse [Journalists’ Work in the Press]. Moscow: RIP-holding Publ. (In Russian)

Gromova E. B. (2018) Optimizaciya regional’nogo krymskogo teleradioefira: kontentnye i organizacionnye osobennosti [Optimization of Crimean TV and Radio Broadcasting: Content and Organizational Characteristics]. In G. G. Tschepilova, D. V. Zhukov (eds.) SMI Kryma i Sevastopolya v mediasisteme Rossii: sbornik statej [Media of Crimea and Sevastopol in the Russian Media System: a collection of articles]. Moscow: Media Mir Publ. Pp. 141–162. (In Russian)

Kim M. N. (2020) Operacionnyj menedzhment v zhurnalistike: ot tematicheskogo modelirovaniya izdaniya do upravleniya znaniyami [Operational Management in Journalism: from Thematic Modeling of the Publication to Knowledge Management]. Upravlencheskoye konsul’tirovaniye 2: 80–89. DOI: https://doi.org/10.22394/1726-1139-2020-2-80-89 (In Russian)

Kovach B., Rosenstiel T. (eds.) (2007) The Elements of Journalism. What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. New York: Three Rivers Press.

Lazutina G. V. (2012) Professional’naya deyatel’nost’ zhurnalista: podhody k ponimaniyu zhurnalistskoj etiki [Professional Activity of Journalists: Approaches to the Understanding of Journalism Ethics]. Theoretical and Practical Issues of Journalism 2: 22–31. (In Russian)

Lepina L. S. (2017) Izmeneniya televizionnogo prostranstva Respubliki Krym posle vhozhdeniya v sostav Rossijskoj Federacii [Changes of Crimean TV Broadcasting after the Entry into Russian Federation]. Uchenye zapiski Krym. fed. un-ta imeni V. I. Vernadskogo. Filol. nauki 1: 13–26. (In Russian)

Lozovskiy B. N. (2008) Auditoriya i SMI: vzaimoideystviye i manipulirovaniye [Audience and the Media: Interaction and Manipulation]. Izvestiya Ural. gos. un-ta. Ser.1: Problemy obrazovaniya, nauki i kul’tury 23: 277–291. (In Russian)

McChesney R. W., Nichols J. (2010) The Death and Life of American Journalism. New York: Nation Books.

Mel’nick G. S., Vinogradova S. M. (2010) Delovaya zhurnalistika [Business Journalism]. St. Petersburg: Piter Publ. (In Russian)

Nikitenko A. A. (2011) Strategii interaktivnogo vzaimodejstviya v setevyh versiyah pechatnyh izdanij i onlajnovyh SMI [Strategies of Two-Way Interaction in Web Versions of Print Media and Online Publications]. Nauch. Vedomosti Belgorod. gos. un-ta. Ser: gumanitarnye nauki 6 (101): 258–263. (In Russian)

Ovsepyan R. P. (2001) V labirintah istorii otechestvennoj zhurnalistiki. Vek XX [Within the History Mazes of Russian Journalism. The 20th Century]. Moscow: RIP-holding Publ. (In Russian)

Pervykh D. K., Onofronchuk K. I. (2016) Ob idejnoj sostavlyayushchej krymskoj telezhurnalistiki v period Krymskoj vesny [About the Ideological Component of Crimean TV Journalism during the “Crimean Spring” Period]. Uchenye zapiski Krym. fed. un-ta imeni V. I. Vernadskogo. Filol. nauki 1: 3–8. (In Russian)

Platonova A. V., Osipova E. A. (2018) Integraciya elektronnyh massmedia Kryma v rossijskoe informacionnoe prostranstvo [Integration of Crimean Online Mass Media in the Russian Information Space]. Nauch. Vedomosti Belgorod. gos. un-ta. Ser: gumanitarnye nauki 1: 73–81. DOI: 10.18413/2075-4574-2018-37-1-84-93 (In Russian)

Svitich L. G. (2015) Izmenenie zhurnalistskoj professii v processah mediakonvergencii [Changes in Journalistic Profession in the Context of Media Convergence]. Vestn. Chel. gos. un-ta. Philologiya. Iskusstvovedeniye 5 (360): 406–414. (In Russian)

Tertychnyy A. A. (2013) O sootnoshenii tekhnologii i tvorchestva v sovremennoy zhurnalistike [About the Correlation Between Technology and Creativity in Contemporary Journalism]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 10. Zhurnalistika 6: 78–89. (In Russian)

Vartanov S. A., Kolesnichenko A. V., Smirnova O. V., Svitich L. G., Schkondin M. V., Yakovleva T. V. (2019) Rabota zhurnalista v sovremennoy regional’noy gazete: tvorcheskie aspekty [A Journalist’s Work in a Modern Regional Newspaper: the Creative Aspects]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 10. Zhurnalistika 6: 3–24. DOI: 10.30547/vestnik.journ.6.2019.324 (In Russian)

Zhukov D. V. (2017) Televizionnyy efir Sevastopolya: real’nost’ i ozhidaniya [TV Broadcasting in Sevastopol: Reality and Expectations]. Mediascope 2. (In Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2303 (aссessed: 14.04.2020).