Journalism and Economic Science in XXI Century: On the Road to Mutual Understanding

Download paper
Valeriy L. Ivanitskiy

Doctor of Philology, Professor, Chair of Media Theory and Economics, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

e-mail: ivanitsk@mail.ru

Section: Modern Journalism: Subjects and Issues

The article analyses the current state of economic theory and its development trends. The author reviews problematic issues of coverage of economy in mass media.

Keywords: theory of economics, journalism, the orthodoxy and the heterodoxy in theory of economics, the core of economic theory, economic policy
References:

Baumol W. (2001) Chego ne znal Al‘fred Marshall: vklad XX stoletiya v ekonomicheskuyu teoriyu [What Alfred Marshall didn’t Know: The Contribution of the XX Century to the Economic Theory]. Voprosy ekonomiki. (In Russian)

Becker G. S. (1968) Crime and punishment: an economic approach. Journal of Political Economy 76 (2): 169–217. 

Becker G. (2000) Prestuplenie i nakazanie: ekonomicheskiy podkhod [Crime and Punishment: An Economic Approach]. Moscow: GUVShE Publ. Pp. 28–90. (In Russian)

Berger P. (1967) The Sacred Canopy: Elements of Sociological Theory of Religion. New York: Garden City.

Berger P. (2002) Svyashchennyy pokrov: elementy sotsiologicheskoy teorii religii [Sacred Cover: The Elements of Sociological Theory of Religion]. St. Petersburg. (In Russian)

Blaug M. (1994). Ekonomicheskaya mysl‘ v retrospective [Economic Thought in Retrospect]. Moscow. (In Russian)

Blaug M. (1997) Ugly Currents in Modern Economics. Options Politiques 18 (17).

Blaug M. (2002) Trevozhnye protsessy v sovremennoy ekonomicheskoy teorii [Disturbing Processes in Modern Economic Theory]. In K voprosu o tak nazyvaemom «krizise» ekonomicheskoy nauki: materialy teoreticheskogo seminara IMEMO [On So-called «Crisis» of Economics: IMEMO’s Theoretical Seminar Materials IMEMO]. Moscow: IMEMO RAN Publ. (In Russian)

Blaug M. (2004) Metodologiya ekonomicheskoy nauki, ili kak ekonomisty ob'yasnyayut [Economic Methodology, or How Economists Explain]. Moscow. (In Russian)

Boland L(1982) The Foundations of Economic Method. London: Allen & Unwin. 

Boland L. (2002). Sovremennye vzglyady na ekonomicheskiy pozitivizm [Modern Views on the Economic Positivism]. In D. Greenway, M. Blini, I. Stewart (eds.) Panorama ekonomicheskoy mysli kontsa XX stoletiya  [Economic Thought of the End of the XX Century]. St. Petersburg. (In Russian)

Casey Т., Dustmann С. (2008) Intergenerational transmission of language capital and economic outcomes. Journal of Human Resources 43 (3): 660—687. 

Dequech D. (2002) The Demarcation Between the «Old» and the «New» Institutional Economics: Recent Complications. Journal of Economic Issues 36 (2): 565–572.

Dopfеr K. (2004) The Economic Agent as Rule Maker and Rule User: Homo Sapiens Oeconomicus. Journal of Evolutionary Economics 14 (2): 177–195.

Ehrlich I. (1987) Crime and punishment. In J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman (eds.) The New Palgrave. A Dictionary of Economics. Vol. 1. Pp. 721–724.

Harris L. (1990) Denezhnaya teoriya [Monetary Theory]. Moscow: Progress Publ. (In Russian)

Hodgson G. (2003) Skrytye mekhanizmy ubezhdeniya: instituty i individy v ekonomicheskoy teorii [Hidden Persuaders: Institutions and Individuals in Economic Theory]. Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta 1 (4). (In Russian)

Hodgson G. (2007) Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream? Evolutionary and Institutional Economics Review 4 (1): 7–25.

Ivanitskiy V.L. (2016) Istoriya ekonomicheskiy ucheniy [History of Economic Thought]. Moscow. (In Russian)

Kalabikhina I. E. (1995) Nekotorye aspekty teoreticheskogo analiza domok-hozyaystva [Some Aspects of the Theoretical Analysis of Household]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 6: Ekonomika 5: 28–41. (In Russian)

Khaykin M. M. (2013) Evolyutsiya ekonomicheskoy teorii kak nauki: vyzovy vremeni [Evolution of Economic Theory: Challenges]. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie nauki 6–1 (185). (In Russian)

Khudokormov A. G. (2008) Sovremennaya ekonomicheskaya teoriya Zapada (obzor osnovnykh tendentsiy) [Modern Western Economic Theory (Overview of Major Trends)]. Voprosy ekonomiki 6. (In Russian)

Libman A. M. (2007) Sovremennaya ekonomicheskaya teoriya: osnovnye tendentsii [Modern Economic Theory: Main Trends]. Voprosy ekonomiki 3. (In Russian)

Marusenko M. A. (2013) Vnutrenniy yazykovoy imperializm USA: ot «plavil‘nogo kotla» k «salatnitse» [US Internal Linguistic Imperialism: From the «Melting Pot» to the «Salad Bowl»]. USA. Canada. Ekonomika-politika-kul‘tura 10: 35–48. (In Russian)

Morev M. V., Lyubov E. B. (2011) Sotsial‘no-ekonomicheskiy ushcherb vsledstvie smertnosti naseleniya ot samoubiystv [Social and Economic Losses due to Mortality from Suicide]. Ekonomicheskie i sotsial‘nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz 6 (18): 119–130. (In Russian)

Parra С. М. (2005) Rules and Knowledge. Evolutionary and Institutional Economics Review 2 (1): 81–111.

Piketty T. (2015) Kapital v XXI veke [Capital in the 21st Century]. Moscow: Ad Marginem. (In Russian)

Polterovich V. M. (1998) Krizis ekonomicheskoy teorii [The Crisis of Economic Theory]. Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii 1. (In Russian)

Robbins L. (1993) Predmet ekonomicheskoy nauki [The Subject of Economic Science]. THESIS 1 (1). (In Russian)

Rozmainskiy I. V. (2001) Ogranichennost‘ metodologicheskogo individualizma, obshchestvennaya ideologiya i dinamika investitsiy v Rossii [Limitation of Methodological Individualism, Social Ideology and Dynamics of Investments in Russia]. Vestnik SPbGU 1 (5): 133–138. (In Russian)

Rozmainskiy I. V. (2007) Metodologicheskie osnovy teorii Keynsa i ego «spor o metode» s Tinbergenom [Methodological Foundations of Keynes and his «Argument of the Method» with Tinbergen]. Voprosy ekonomiki 4. (In Russian)

Rozmainskiy I. V. (2008) O metodologicheskikh osnovaniyakh meynstrima i geterodoksii v ekonomicheskoy teorii kontsa XIX-nachala XXI veka Tinbergenom [On Methodological Basis and Mainstream Heterodoxy in the Late XIX – early XXI Century Economic Theory]. Voprosy ekonomiki 7. (In Russian)

Rozmainskiy I. V., Kholodilin K. A. (2000) Istoriya ekonomicheskogo analiza na Zapade: Tekst lektsiy [The History of Economic Analysis in the West]. St. Petersburg. (In Russian)

Skorobogatov A.S. (2006) Institutsional‘naya ekonomika. Kurs lektsiy [Institutional Economy]. St. Peterburg. (In Russian)

Vartanova E. L. (2015) «Chelovek mediynyy» kak rezul‘tat sotsial‘nogo razvitiya? pozitivizm [«Man of Media» is a Result of Social Development?]. Medi@l‘manakh 5. (In Russian)

Veblen T. (2006) Pochemu ekonomika ne yavlyaetsya evolyutsionnoy naukoy? [Why the Economy is not an Evolutionary Science?]. Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta 4 (2). (In Russian)