Development Features of the Ethnic Press System in Crimea During the 1920s

Download paper
Natalia V. Yablonovskaya

Doctor of Philology, Professor at the Chair of Journalism and Media Communications, Institute of Media Communications, Media Technologies and Design, Vladimir Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

e-mail: yablon@rambler.ru

Section: History of Journalism

The article deals with the development features of the ethnic media system in Crimea in the 1920s, immediately after the establishment of the Bolshevik regime (1920–1921) and in the conditions of the national policy of korenization in the Crimean ASSR (1921–1930). The research reveals the state and specifics of ethnic media in Crimea at the initial stage during the formation of the party-Soviet press system. It also identifies the main trends in the formation of the Crimean ethnic journalism system in the period of korenization. The research methods are determined by their purpose and objectives. The article uses a systematic approach, as well as methods of historical-typological and problem-chronological analysis and the like. The trends in the development of ethnic journalism in Crimea in the 1920s are revealed in historical sequence, in close connection with the general direction of the party-Soviet press system formation, as well as taking into account the regional specifics of national policy implementation. The author identifies two stages in the development of the ethnic press system in Crimea in the 1920s. At the first stage (November 1920–1922), a certain attempt was made to organize a system of Bolshevik ethnic publications on the Crimean peninsula, designed to establish a dialogue between the party-Soviet bodies and the most influential ethnic groups: Crimean Tatars, Germans and Armenians. At the same time, newspapers and magazines launched in 1920–1922 performed a propaganda function and largely broke with the ideological traditions of Crimean ethnic journalism of the pre-Soviet period. From 1923 to 1930, after the official announcement of korenization policy, the system of the Crimean ethnic press ceased to correspond to the ethnic composition of multinational Crimea, since it was represented mainly by Crimean Tatar publications. Crimean Tatar journalism, which experienced a flourishing period from 1923 to 1927, was subjected to harassment in 1928 in connection with the attack on the Crimean Tatar Communists and lost a significant part of its national identity. The reasons for the noted shortcomings in the formation of the ethnic media system in Crimea in the 1920s lay in the regulation of ethnic and cultural processes using administrative and command methods, without taking into account the opinions, traditions and values of national communities.

Keywords: history of journalism, korenization, Crimean press, ethnic press, Crimean ASSR
DOI: 10.30547/vestnik.journ.1.2023.188207

References:

Baranov A. V., Ishin A. V., Kas‘yanov V. V., Rozhkov A. Yu. (2021) Vzaimootnosheniya partiyno-gosudarstvennoy vlasti i polietnichnogo obshchestva v khode realizatsii natsional’noy politiki (na materialakh Severo-Kavkazskogo kraya i Krymskoy ASSR, 1920-e gg.): monografiya [Relationships Between Party-State Power and a Multi-Ethnic Society in the Course of the Implementation of National Policy (on the Materials of the North Caucasus Territory and the Crimean ASSR, the 1920s): a Monograph]. Krasnodar: Kubansk State Univ. Publ. (In Russian)

Berezhanskaya B. B. (1999) Evreyskie kolkhozy v Krymu [Jewish Collective Farms in Crimea]. In Yu. M. Mogarichev, I. I. Vdovichenko (eds.) Evrei v Krymu: kratkiy ocherk iudeyskikh obshchin Kryma [Jews in Crimea: a Brief Essay on the Jewish Communities of Crimea]. Simferopol’: Tavriya-Plyus Publ. Pp. 71– 86. (In Russian)

Boyadzhiev T. (1931) Krymskotatarskaya molodezh’ v revolyutsii [Crimean Tatar Youth in the Revolution]. Simferopol: Crimean State Publishing House. (In Russian)

Broshevan V. M., Formanchuk A. A. (1992) Krymskaya respublika: god 1921-y (kratkiy istoricheskiy ocherk) [The Crimean Republic: the Year of 1921 (a Brief Historical Essay)]. Simferopol’: Tavriya Publ. (In Russian)

Chebanova A. V. (1998) O politike tatarizacii v Krymu v 20-e gody [About the Policy of Tatarization in Crimea in the 20s]. Kul’tura narodov Prichernomor’ya 3: 403–405. (In Russian)

Chebotareva V. T. (2006) Sotsial’nye protivorechiya natsional’noy politiki v Krymskoy ASSR v 1920-e gody [Social Contradictions of National Policy in the Crimean ASSR in the 1920s]. Voprosy istorii 12: 23–43. (In Russian)

Denningkhaus V. (1999) Polietnichnost’ skvoz’ prizmu klassovogo podkhoda [Polyethnicity Through the Prism of the Class Approach]. Otechestvennaya istoriya 2: 113–120. (In Russian)

Fridman Ya. V. (1991) Sotsial’no-kul’turnoe razvitie Krymskoy ASSR v 20 – 30-e gg. i problemy yazykovoy politiki [Socio-Cultural Development of the Crimean ASSR in the 20-30s and Problems of Language Policy]. In Problemy istorii Kryma. T. 2 [Problems of Crimean History]. Simferopol’. Pp. 102–105. (In Russian)

Gorbunov Yu. I. (ed.) (1990) Krymskaya ASSR (1921–1945). Vyp. 3 [The Crimean ASSR (1921-1945). Issue 3]. Simferopol’: Tavriya Publ. (In Russian)

Gospodarenko N. M. (1999) Osobennosti kul’turno-politicheskoj raboty sredi nacional’nyh men’shinstv Kryma v 1920-e gody [Features of Cultural and Political Work among the National Minorities of Crimea in the 1920s]. Kul’tura narodov Prichernomor’ya 10: 55–60. (In Russian)

Gospodarenko N. M. (2000) Gosudarstvennoe ustroystvo Kryma, natsional’nyy i sotsial’nyy sostav naseleniya poluostrova [The State Structure of Crimea, the National and Social Composition of the Population of the Peninsula]. Krymskiy arkhiv 6: 265–270. (In Russian)

Kerimov I. A. (2013) Gasprinskiy i krymskotatarskaya periodicheskaya pechat’ dovoennogo vremeni [Gasprinsky and the Crimean Tatar Periodical Press of the Pre-War Period]. In A. K. Mektep, Sultanbaeva G. S. (eds.) Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii na temu: «Aktual’nye problemy issledovaniya istorii i protsessy razvitiya kazakhskoy zhurnalistiki», posvyashchennuyu 100-letiyu gazety «Қazaқ» i 140-letiyu so dnya rozhdeniya velikogo uchenogo, politicheskogo i obshchestvennogo deyatelya, vnesshego neotsenimyy vklad v dukhovnoe razvitie kazakhskoy natsii – Akhmeta Baytursynova. 1 fevralya 2013 g. [Proceedings of the International Research-to-Practice Conference on the Subject “Current Issues of Studying History and the Development Processes of Kazakh Journalism” Devoted to the 100th Anniversary of the Kazak Newspaper and to the 140th Anniversary from the Date of Birth of Eminent Scientist, Political and Public Figure, who Contributed a Lot to the Spiritual Development of the Kazakh Nation, Akhmet Baitursynov. February 1, 2013.]. Almaty: University of Kazakhstan Publ. Pp. 5–12. (In Russian)

Kerimov I. A. (2018) Dzhenkten evvel’ki k”yrymtatar edebiyaty ve matbuatynda rastkel’gen takhallyusler ve olarnyn” achyk”lamalary [Pseudonyms Found in the Crimean Tatar Pre-War Literature and Press and Their Explanations]. Krymskoe istoricheskoe obozrenie 1 (10): 75–101. (In Russian)

Kerimov I. A. (2019) «Bil’gi» zhurnalynyn” (1921) tarikhchesi [Chronology of Events in the Crimean Tatar Magazine Bilgi (1921)]. Voprosy krymskotatarskoj filologii, istorii i kul’tury 7: 136–142. (In Russian)

Kerimov I. A. (2020) «Il’k adym» (1921) dergisinin” tarikhchesi ve munderidzhaty [History and Content of the Magazine Ilk Adım (1921)]. Uchenye zapiski Krymsk. inzh.-ped. un-ta. Ser.: Filologiya. Istoriya 1: 45–54. (In Russian)

Kondratyuk G. N. (2020) Krymskie tatary v sovetskoy etnopolitike mezhvoennogo dvadtsatiletiya [Crimean Tatars in the Soviet Ethnopolitics of the Interwar Twenty Years]. Krymskoe istoricheskoe obozrenie 1: 85–93. DOI: 10.22378/kio.2020.1.85-93 (In Russian)

Kondratyuk G. N. (2022) «Natsmeny Zapada» v sovetskoy modeli regulirovaniya natsional’nykh otnosheniy v Krymskoy ASSR (20–30-e gody XX veka) [“National Minorities of the West” in the Soviet Model of Regulation of National Relations in the Crimean ASSR (20–30s of the 20th Century)]. Uchenye zapiski Krymsk. fed. un-ta imeni V. I. Vernadskogo. Ser.: Istoricheskie nauki. Tom 8 (74): 2: 46–52. (In Russian)

Khayali R. I. (2016) Periodicheskaya pechat’ v Krymskoy ASSR: opyt krymskikh tatar (1920-1930-e gody) [The Periodical Press in the Crimean ASSR: the Experience of the Crimean Tatars (1920-1930s)]. Emіnak 2 (1): 50–55. (In Russian)

Khayali R. I. (2017) Organizatsiya i provedenie politiki korenizatsii: praktika Krymskoy ASSR (1920-1930-e gody) [Organization and Implementation of the Indigenization Policy: the Practice of the Crimean ASSR (1920-1930s)]. Gumanitarnye nauchnye issledovaniya 5. (In Russian)Available at: https://human.snauka.ru/2017/05/23818 (aссessed: 02.06.2022).

Khovantsev D. V. (1999) O natsional’noy politike v Krymskoy ASSR v 1920-e gody [About the National Policy in the Crimean ASSR in the 1920s]. Kul’tura narodov Prichernomor’ya 8: 201–205. (In Russian)

Levonyan G. D. (1934) Armyanskaya periodicheskaya pechat’ (1794-1934) [The Armenian Periodical Press (1794-1934)]. Erevan: Melikonyan Foundation Publishing House. (In Russian)

Pashchenya V. N. (2004) O dualizme v natsional’no-gosudarstvennom stroitel’stve v Krymu v 1930-kh godakh v tsifrakh i faktakh [On the Dualism in National and State Construction in Crimea in the 1930s in Facts and Figures]. Kul’tura narodov Prichernomor’ya 50: 88–92. (In Russian)

Volobuev O. V. (1999) Rozhdenie i sud’by novoy krymskoy gosudarstvennosti v pervoy polovine XX veka [The Birth and Fates of the New Crimean Statehood in the First Half of the Twentieth Century]. Otechestvennaya istoriya 2: 89–99. (In Russian)

Yablonovskaya N. V. (2006) Etnіchna presa Krimu: іstorіya ta suchasnіst’ [The Ethnic Press of Crimea: History and Modernity]. Sіmferopol: Krimnavchpedderzhvidav Publ. (In Ukranian)

Yablonovskaya N. V. (2007) Etnicheskaya pressa Krymskoy ASSR: natsional’noe vozrozhdenie v usloviyakh plana korenizatsii i formiruyushchegosya totalitarizma [The Ethnic Press of the Crimean ASSR: a National Revival under the Conditions of the Indigenization Plan and Emerging Totalitarianism]. Kul’tura narodov Prichernomor’ya 116: 33–36. (In Russian)

Yablonovskaya N. V., Dzhelilova L. Sh. (2019) «Asriy musul’manlyk”» (1924–1927) – pervyy musul’manskiy zhurnal Kryma [Asri Musulmanliq (1924–1927) – the First Muslim Journal of Crimea]. Vestn. Kemerovsk. gos. un- ta 21 (2): 565–573. DOI: 10.21603/2078-8975-2019-21-2-565-573 (In Russian)

Yuksel‘ G. Z. (2014) Krymskotatarskaya pressa kontsa 1910-kh – nachala 1930-kh godov: organizatsionno-funktsional’nyy i ideyno-soderzhatel’nyy aspekty. Monografiya [The Crimean Tatar Press of the Late 1910s - Early 1930s: Organizational, Functional and Ideological Aspects. A Monograph]. Simferopol: Krymuchpedgiz Publ. (In Russian)

Zarubin A. G., Zarubin V. G. (2008) Bez pobediteley. Iz istorii grazhdanskoy voyny v Krymu [No Winners. From the History of the Civil War in Crimea]. Simferopol: Antikva Publ. (In Russian)

Zmerzliy B. V. (2005 a) «Eni dyun’ya» – persha krims’kotatars’ka gazeta v Krims’kіy Avtonomnіy Radyans’kіy Sotsіalіstichnіy Respublіtsі (1920-1938 rr.) [Yeni Dunya – the First Crimean Tatar Newspaper in the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic (1920–1938)]. Kul’tura narodov Prichernomor’ya 61: 87–89. (In Russian)

Zmerzliy B. V. (2005 b) Stanovlennya ta rozvitok chasopisіv «Oquv isleri» ta «Ileri» [Formation and Development of the Oquv Isleri and Ileri Magazines]. Kul’tura narodov Prichernomor’ya 65: 67–69. (In Russian)


To cite this article: Yablonovskaya N.V. (2023) Formirovanie sistemy etnicheskoy pressy v Krymu v 1920-e gg. [Development Features of the Ethnic Press System in Crimea During the 1920s]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika 1: 188–207. DOI: 10.30547/vestnik.journ.1.2023.164187