The Religious and Philosophical Category of Virtue in the Metatext of the Trudoliubivaya Pchela Journal (1759) Published by A. P. Sumarokov

Download paper
Andrey V. Rastyagaev

Doctor of Philology, Associate Professor, Leading Research Associate, Samara University, Samara, Russia

e-mail: avr67@yandex.ru
Julia V. Slozhenikina

Doctor of Philology, Professor, Chief Researcher, Samara University, Samara, Russia, Head of the Department of Philology, Synergy University, Moscow, Russia

e-mail: goldword@mail.ru

Section: History of Journalism

The first private monthly journal Trudoliubivaya Pchela, published by A. P. Sumarokov in 1759, became a communicative platform for the authors of the publication and an opportunity to express their socio-political as well as religious and philosophical views. This article records and studies the cases of reference to the category of virtue in the monthly books of Sumarokov's journal. The narrative potential of this universal united different-genre publications into a special metatext. On the pages of Trudoliubivaya Pchela in 8 issues out of 12, 19 works directly linked to the authors of the journal's reception of virtue were published. Most of the authors became knights of the true Enlightenment – Masons. It is no coincidence that Sumarokov’s and his sympathizers' conceptions of virtue were influenced by the so-called Anderson Constitution – a Masonic constitution written by the British Freemason D. Anderson. Drawing on the journalistic experience of J. Addison and R. Steele, the editors of Trudoliubivaya Pchela appealed specifically to virtue as an inalienable active principle of everyone and the duty of a worthy citizen. On the ground of frequency of references to the concept of virtue, the article concludes that this universal moral category in the journal’s metatext became the key narrative potential that enabled Sumarokov to turn this monthly publication into a tool of communicative influence on its readers. Most of them sooner or later became "industrious bees" – masons.

Keywords: Russian literature, history of journalism, Sumarokov, Trudoliubivaya Pchela, virtue, metatext, cyclization
DOI: 10.30547/vestnik.journ.2.2022.5067

References:

Abramzon T. E., Petrov A. V. (2018) Zhenskiy metatekst v zhurnale A. P. Sumarokova «Trudolyubivaya pchela» [Women’s Metatext in A. P. Sumarokov›s Journal Trudoliubivaya Pchela]. Uchenye zapiski Kazan. un-ta. Ser.: Gumanitarnye nauki.160 (1): 29–41. (In Russian)

Berezina V. G. (1960) Zhurnal A. P. Sumarokova «Trudolyubivaya pchela» (1759) [A.P. Sumarokov’s Journal Trudoliubivaya Pchela (1759)]. In Voprosy zhurnalistiki. Sb. statey. Vyp. 2. Kn. II [Issues of Journalism. Collected articles. Issue 2. Book 2]. Leningrad: LGU Publ. (In Russian)

Bugrov K. D. (2016) “Za dobrodetel’ vozdayanie, a za bezzakonie kazn’”: problemy funktsionirovaniya pravovogo politicheskogo yazyka v rossiyskoy obshchestvennoy mysli XVIII v. [“Virtue Is Rewarded, and Lawlessness is Punished”: Problems of Legal Political Language in Russian Social Thought in the 18th Century]. Istoricheskaya i social’no-obrazovatel’naya mysl’ 8 (3–2): 27–33. (In Russian)

Glinka S. N. (1841) Ocherki zhizni i izbrannye sochineniya Aleksandra Petrovicha Sumarokova, izdannye Sergeem Glinkoyu. Ch. 1–3. Ch. 1 [Essays on the Life and Selected Works of Alexander Petrovich Sumarokov, Published by Sergey Glinka]. St. Petersburg: Tipografiya S.S. Glinki i K° Publ. (In Russian)

Goncharova O. M. (2005) Smyslovoe prostranstvo russkoj kul’tury: pamyat’ – tradiciya – tekst [The Semantic Space of Russian Culture: Memory Tradition Text]. St. Petersburg: RHGI Publ. (In Russian)

Gukovskiy G. A. (1941) Sumarokov i ego literaturno-obshchestvennoe okruzhenie [Sumarokov and His Literary and Social Environment]. In Istoriya russkoy literatury: V 10 t. T. III: Literatura XVIII veka. Ch. 1. 1941 [History of Russian Literature: in 10 vol. Vol. 3: 18th Century Literature. Part 1. 1941]. Moscow; Leningrad: Izdatel’stvo AN SSSR Publ. (In Russian)

Istoriya russkogo dramaticheskogo teatra: v 7 t. T. 1: Ot istokov do konca XVIII veka [History of Russian Dramatic Theater: in 7 vol. Vol. 1: From the Origins to the End of the 18th Century] (1977) Moscоw: Iskusstvo Publ. (In Russian)

Ivanov D. V. (2013) Chelovekovedenie A. P. Sumarokova: k filosofskim i psihologicheskim vzglyadam russkogo prosvetitelya [A. P. Sumarokov’s Humanology: to the Philosophical and Psychological Views of the Russian Enlightener]. Sociosfera 4: 11–13. (In Russian)

Ivanova M. V., Klushina N. I. (2018) Publitsistika v istorii russkogo literaturnogo yazyka: ot drevnerusskoy slovesnosti k internet-kommunikatsii [Opinion Journalism in the History of Russian Literary Language: from Old Russian Literature to Internet Communication]. Vestnik RUDN. Seriya «Russkij i inostrannye yazyki i metodika ih prepodavaniya» 16 (1): 50–62. DOI: 10.22363/2313-2264-2018-16-1-50-62 (In Russian)

Kiselev V. S. (2004) Stat’i po teorii i istorii metateksta (na materiale russkoj prozy konca XVIII – pervoj treti XIX veka) [Articles on the Theory and History of Metatext (a Case Study of Russian Prose of the Late 18th - First Third of the 19thCentury)]. Tomsk: TGU Publ. (In Russian)

Kuz’mishin E. L. (ed.) (2010) Istoriya masonstva v dokumentah [A History of Freemasonry in Documents]. Moscow: Tipografiya izdatel’stva «ARS TECTONICA» Publ. (In Russian)

Levitt M. (2018) Zhurnal A.P. Sumarokova «Trudolyubivaya pchela»: kompozitsiya i napravlenie [А. Р. Sumarokov›s Journal Trudoliubivaya Pchela: Composition and Direction]. In Dar druzhestva i muz: sbornik v chest’ Natal’i Dmitrievny Kochetkovoy [The Gift of Friendship and Muses: a Collection in Honor of Natalia Dmitrievna Kochetkova]. St. Petersburg; Moscow: Al’yans Arheo Publ. (In Russian)

Pashkurov A. N. (2018) Trinitarnoe myshlenie v religiozno-filosofskom uchenii masonstva v Rossii [Trinitarian Thinking in Religious and Philosophical Teaching of Freemasonry in Russia]. Filologos 38 (3): 38–45. (In Russian)

Pogosyan E. (2008) Momus i Prevratnyj svet v maskarade «Torzhestvuyushchaya Minerva» [Momus and Perverted Light in the Masquerade “Triumphant Minerva”]. In I vremya, i mesto: istoriko-filologicheskij sbornik k shestidesyatiletiyu A. L. Ospovata [Both Time and Place: Historical-Philological Collection to the Sixtieth Anniversary of A. L. Ospovat]. Moscоw: Novoe izdatel›stvo Publ. (In Russian)

Rastyagaev A. V., Slozhenikina Yu. V. (2020) Satiricheskij obraz pod›yachego na stranicah zhurnala A. P. Sumarokova «Trudolyubivaya Pchela» (1759): ot haraktera k metatekstu [The Satirical Image of the Scribe in the Pages of A.P. Sumarokov’s Journal Trudoliubivaya Pchela (1759): from Character to Metatext]. In Nacional’nye kody v evropejskoj literature ХIХ-XXI vv. Literaturnyj kanon v kontekste mezhkul›turnoj kommunikacii: kollektivnaya monografiya [National Codes in European Literature of the 19th -21st Centuries. The Literary Canon in the Context of Cross-Cultural Communication: a Collective Monograph]. Nizhniy Novgorod. (In Russian)

Slozhenikina Yu. V., Rastyagaev A. V. (2011) “Trudolyubivaya Pchela” A. P. Sumarokova (dekabr’): metatekst i povestvovatel’naya model’ [Trudoliubivaya Pchela by A. P. Sumarokov (December): metatext and the narrative model]. Toronto Slavic Quarterly 37. (In Russian)

Smith D. (2006) Rabota nad dikim kamnem: Masonskij orden i russkoe obshchestvo v XVIII veke [Work on the Wild Stone: the Masonic Order and Russian Society in the 18th Century]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ. (In Russian)

Sumarokov A. P. (1748) Epistola II [Epistola 2]. In Dve epistoly Aleksandra Sumarokova: v pervoj predlagaetsya o russkom yazyke, a vo vtoroj – o stihotvorstve [Two Epistoles by Alexander Sumarokov: the First States About the Russian Language and the Second - About Poetry.]. St. Petersburg: Imperatorskaya Akademiya Nauk Publ. (In Russian)

Sumarokov A. P. (1781) Nekotorye stat’i o dobrodeteli [Some Articles on Virtue]. In A. P. Sumarokov Polnoe sobranie vsekh sochineniy v stikhakh i proze T. 6 [Complete Collection of All Works in Verse and Prose. Vol. 6]. Moscow: V universitetskoy tipografii u Novikova Publ. (In Russian)

Sumarokov A. P. (1957) Oda, sochinennaya v pervye leta moego vo stihotvorenii uprazhneniya [The Ode, Composed in the First Years of My Exercise in Verse]. In Izbrannye proizvedeniya [Selected Works]. Leningrad: Sovetskiy pisatel’ Publ. (In Russian)

Trudolyubivaya Pchela [Trudoliubivaya Pchela] (1759) St. Petersburg: Tipografiya Akademii nauk Publ. (In Russian)

Vartanova E. L. (2017) K voprosu ob aktualizacii teorii zhurnalistiki i teorii SMI [Towards Updating Journalism Theory and Media Theory]. Theoretical and Practical Issues of Journalism 6 (1): 5–13. (In Russian)

Zasurskiy Ya. N. (2012) Torzhestvo samocenzury [The Triumph of Self-Censorship]. Theoretical and Practical Issues of Journalism 1: 10–13. (In Russian)