The Sentimentalist Publication Model of the 1790s in Russia

Download paper
Alexandra R. Akchurina

PhD in Philology, Senior Lecturer at the Chair of Media Linguistics, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

e-mail: vassa3004@list.ru

Section: History of Journalism

Sentimentalism, which reached Russia at the end of the 18th century, determined the development of the literary process in the country and set the vector for the movement of Russian journalism. In search of a platform for expressing their views and creative fulfillment, sentimentalist writers and other aspiring authors began to actively publish magazines of sentimentalist orientation. Over the last decade of the 18th century, seven large magazines were published in Russia, which could be fully considered sentimentalist: Moskovskiy Zhurnal (1791–1792), Chtenie dlya Vkusa, Razuma i Chuvstvovaniy (1791–1793), Delo ot Bezdelya (1792), Ezhenedelnik (1792), Priyatnoe i Poleznoe Preprovozhdenie Vremeni (1794–1798), Muza (1796), Ippokrena, ili Utekhi Lyubosloviya (1799–1801). Moskovskiy Zhurnal published by N.M. Karamzin became a major example to follow for publishers in the 1790s; however, an analysis of the structure and content of other publications of the time showed that other editors also skillfully experimented with magazine formats. One way or another, one can claim the existence of the sentimentalist publication model, which laid the foundations for the development of journalism and, in particular, literary magazines in the 19th century.

Keywords: sentimentalism, literary magazine, 18th century, N. M. Karamzin, Moskovskiy Zhurnal, V. S. Podshivalov, magazine model
DOI: 10.30547/vestnik.journ.2.2022.6893

References:

Akchurina A. (2016) N. M. Karamzin – zhurnalist [N. M. Karamzin as a Journalist]. Moscow: Moscow St. Univ. Publ. (In Russian)

Arzumanova M. (1964) Russkiy sentimentalizm v kritike 90-kh godov XVIII v. [Russian Sentimentalism in the Criticism of the 90s of the 18th Century]. In Russkaya literatura XVIII v. Epokha klassitsizma [18th Century Russian Literature. The Era of Classicism]. Moscow; Leningrad: Nauka Publ. (In Russian)

Berezina V. G. (1973) Karamzin – zhurnalist [Karamzin as a Journalist]. Problemy zhurnalistiki 1: 98–114. (In Russian)

Berkov P. (1950) Zhurnalistika 1770-1790-h gg. [Journalism of the 1770s-1790s]. In Ocherki po istorii russkoy zhurnalistiki i kritiki. T. I. XVIII vek i pervaya polovina XIX veka [Essays on the History of Russian Journalism and Criticism. Vol 1. The 18th Century and the First Half of the 19th Century]. Leningrad: A. Zhdanov Leningrad Univ. Publ. (In Russian)

Chikalova I. R. (2016) Nablyudeniya ob Anglii i anglichanakh v ego-dokumentakh i otchetakh rossiyskikh puteshestvennikov (konets XVIII – nachalo XX vv.) [Observations about England and the English in Ego-Documents and Reports of Russian Travelers (Late 18th – early 20th Centuries]. Zapad – Vostok 9: 18–35. (In Russian)

Dement’ev A. G., Zapadov A. V., Cherepakhov M. S. (eds.) (1959) Russkaya periodicheskaya pechat’ (1702 – 1894). Spravochnik [The Russian Periodical Press (1702 – 1894)]. Moscow: State Publ. House of Political Literature. (In Russian)

Fedorov B. F. (ed.) (2019) Russkie pisateli. 1800-1917. Bibliograficheskiy slovar’ [Russian Writers. 1800-1917. Bibliographical Dictionary. Edited by B. Fedorov]. Moscow: Nauchnoe izdatel’stvo “Bol’shaya Rossiyskaya Entsiklopediya” Publ; St. Petersburg: Izd-vo “Nestor-Istoriya” Publ. (In Russian)

Komarov A. (1950) Zhurnaly N. M. Karamzina i ego napravlenija [Magazines Published by N.M. Karamzin and His Literary Movement]. In Ocherki po istorii russkoj zhurnalistiki i kritiki. T. I. XVIII vek i pervaya polovina XIX veka [Essays on the History of Russian Journalism and Criticism. Vol. I. The 18th Century and the First Half of the 19th Century]. Leningrad: A. Zhdanov Leningrad Univ. Publ. (In Russian)

Lotman Yu. M. (1998) Sotvorenie Karamzina [Creation of Karamzin]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ. (In Russian)

Makogonenko G. (1984) Nikolay Karamzin – pisatel’, kritik, istorik [Nikolay Karamzin as a Writer, Critic, Historian]. In Karamzin N. M. Sochineniya v dvukh tomakh. T. 1 [Karamzin N. M. Works in Two Volumes. Vol. 1]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura Publ. (In Russian)

Masanov I. F. (1956–1960) Slovar’ psevdonimov russkikh pisateley, uchenykh i obshchestvennykh deyateley v 4 t. [Dictionary of Pseudonyms of Russian Writers, Scientists and Public Figures, in 4 Volumes]. Moscow: Izd-vo Vsesoyuznoy knizhnoy palaty Publ. (In Russian)

Neustroev A. N. (1874) Istoricheskoe rozyskanie o russkikh povremennykh izdaniyakh i sbornikakh za 1703-1802 gg. [Historical Exploration about Russian Periodicals and Collections for 1703-1802]. St. Petersburg: Tipografiya tovarishchestva “Obshchestvennaya pol’za” Publ. (In Russian)

Orlov P. (1977) Russkiy sentimentalizm 1797–1811 gg. [Russian sentimentalism 1797–1811]. In Russkiy sentimentalizm [Russian sentimentalism]. Moscow: Moscow St. Univ. Publ. (In Russian)

Pirozhkova T. F. (1978) N. M. Karamzin – izdatel’ ‘Moskovskogo zhurnala’ (1791-1792). Lekcii [N. M. Karamzin as the Publisher of the Moskovskiy Zhurnal Magazine (1791-1792). Lectures]. Moscow: Moscow St. Univ. Publ. (In Russian)

Prikazchikova E. (2019) “Ya bereg pokidal tumannyy Al’biona”: russkie travelogi XVIII v. v poiskakh miroobraza Britanii [‘I Was Leaving Foggy Albion’: Russian Travelogues of the 18th Century in Search of the World Image of Britain.]. In Imagines mundi: al’manakh issledovaniy vseobshchey istorii XVI–XX vv. No 10. Ser.: Al’bionika. Vyp. 5. [Imagines mundi: almanac of general history studies of 16-20 centuries. № 10. Ser.: Albionika. Vol. 5]. Pp. 174–184. (In Russian)

Sapchenko L. (2003) N. M. Karamzin: sud’ba naslediya (Vek XIX) [N.M. Karamzin: the Fate of His Heritage (the 19th Century)]. Moscow: Moscow Pedagogical Univ. Publ; Ulyanovsk: Ulyanovsk State Univ. Publ. (In Russian)

Starchevskiy A. (1849) Nikolay Mikhaylovich Karamzin[Nikolay Karamzin]. St. Petersburg: Tipografiya Karla Krayya Publ. (In Russian)

Vinogradov V. (1961) Problema avtorstva i teoriya stiley [Authorship Problem and Theory of Styles]. Moscow: GIHL Publ. (In Russian)