Genesis of Journalism in Russia: Problems of Identifying the Initial Coordinates

Download paper
Vladimir S. Varakin

PhD in Philosophy, Associate Professor at the Chair of Journalism, Advertising and Public Relations, Lomonosov Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia

e-mail: djurnapopuli@gmail.com

Section: History of Journalism

The paper presents an approach to the study of the genesis of journalism in Russia. This approach allows to overcome the difficulties of conceptualization of journalism history as a scientific and academic discipline. The author considers as a fundamental difficulty the general agreement among researchers about the obviousness of the initial coordinates of the genesis of journalism in Russia. Hence, the problems associated with identifying these coordinates turn out to be unnoticed. In the study based on the qualitative analysis of textbooks, historical and cultural analysis, and the maieutic method, three main problems are examined. The first one is epistemological: researchers reconstruct not the genesis of journalism as the techno-cultural practice, but the genesis of means of mass communication as its technologies and platforms, and institutions that actualize journalism. The second and the third problems are historical and cultural: most researchers trace this genesis right from the turn of the 17th and 18th centuries when the Russian government began to use the achievements of written and printed culture. Moreover, historians consider the press as a “canonical form” of journalism, and the head of the state as its “official inventor”. The author articulates the 10th and the 11th centuries as the initial coordinates of the genesis of journalism in Russia and differentiates two pre-institutional periods within it. The first one is the becoming of the para-journalistic practice (until the mid-16th century), and the second one is the becoming of the journalistic practice proper (until the beginning of the 18th century). The conclusion of the paper is: any journalism history is based on mnemohistorical reflection, but the latter must be taken under control in order to solve the problems mentioned above.

Keywords: genesis of journalism in Russia, journalism history, conceptualization of journalism history, narrative on the past, techno-culture, means of mass communication, mnemohistorical reflection
DOI: 10.30547/vestnik.journ.1.2021.102125

References:

Assman J. (1998) Moses the Egyptian. The Memory of Egypt in Western Monotheism. Cambridge; London: Harvard University Press.

Barnhurst K. G., Nerone J. (2009) Journalism History. In K. Wahl-Jorgensen, T. Hanitzsch (eds.) The Handbook of Journalism Studies. New York; London: Routledge. Pp. 17–28.

Bik-Bulatov A. Sh. (2012) Kontseptualizatsiya istorii otechestvennoy zhurnalistiki na sovremennom etape (metodologicheskiy aspekt) [Conceptualization of the History of Russian Journalism in the Modern Period (the Methodological Aspect)]. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye nauki 154 (6): 169–179. (In Russian)

Bondarenko S. B. (2008) Teoriya deskriptivnykh sistem [Descriptive Systems Theory]. Moscow: LKI Publ. (In Russian)

Carlson M. (2015) Introduction: the Many Boundaries of Journalism. In M. Carlson, S. C. Lewis (eds.) Boundaries of Journalism. Professionalism, Practices and Participation. London; New York: Routledge. Pp. 1–18.

Chernysheva N. I. (2009) Pervye russkie zhurnalisty – gosudarstvennye dejateli, diplomaty i pisateli [The First Russian Journalists: Statesmen, Diplomats, and Writers]. Moscow: MGIMO – Univ. Publ. (In Russian)

Debray R. (2010) Vvedenie v mediologiyu [Introduction to Mediology]. Moscow: Praxis Publ. (In Russian)

Dmitrovskiy A. L. (2019) Teorii zhurnalistiki: pochemu oni «ne rabotayut»? (Problema sinergeticheskogo podkhoda k zhurnalistskim yavleniyam) [Journalism Theories: Why Don’t They Work? (The Problem of a Synergistic Approach to Journalism Phenomena)]. Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki 8 (1): 36–56. (In Russian)

Esin B. I. (2001). Istoriya russkoy zhurnalistiki (1703–1917) [History of Russian Journalism (1703–1917)]. Moscow: Flinta: Nauka Publ. (In Russian)

Gleick J. (2016) Informatsiya: Istoriya, Teoriya, Potok [The Information: A History, a Theory, a Flood]. Moscow: AST: CORPUS Publ. (In Russian)

Gromova L. P., Kovaleva M. M., Stan’ko A. I., Stennik Yu. V. et al. (2005) Istoriya russkoy zhurnalistiki XVIII–XIX vekov [History of Russian Journalism of the 18th–19th Centuries]. St. Petersburg: St. Petersburg St. Univ. Publ. (In Russian)

Kazakova T. V. (2006) Sotsial’naya kommunikatsiya prazhurnalistskogo perioda v kontekste razlichnykh issledovatel’skikh traditsiy [Social Communication of the Pra-Journalistic Period in the Context of Various Research Traditions]. In A. P. Korochenskiy, M. Yu. Kazak, A. V. Polonskiy, S. V. Ushakova et al. (eds.) Zhurnalistika i mediaobrazovanie v XXI veke [Journalism and Media Education in the 21st Century]. Belgorod: Belgorod St. Univ. Publ. Pp. 68–73. (In Russian)

Kiriya I. V., Novikova A. A. (2017) Istoriya i teoriya media [Media History and Theory]. Moscow: Higher School of Economics Publ. (In Russian)

Korkonosenko S. G. (ed.) (2018) Teoriya zhurnalistiki v Rossii [Journalism Theory in Russia]. St. Petersburg: Aleteyya Publ. (In Russian)

Lorimer R. (2002) Mass Communication: Some Redefinitional Notes. Canadian Journal of Communication 27 (1): 63–72. DOI: 10.22230/cjc.2002v 27n1a1272

Luhmann N. (2012) Real’nost’ massmedia [Reality of Mass Media]. Moscow: Kanon+; ROOI «Reabilitatsiya» Publ. (In Russian)

Mahonina S. Ya. (2004) Istoriya russkoy zhurnalistiki nachala XX veka [History of Russian Journalism of the Early 20th Century]. Moscow: Flinta: Nauka Publ. (In Russian)

Nikitaev V. V. (1998) Pressa i zhurnalistika v ramkah kul’tury [The Press and Journalism within Culture]. Voprosy filosofii 2: 65–79. (In Russian)

Pochekaev R. Yu. (2017) Istoriya svyazey s obshchestvennost’yu [History of Public Relations]. Moscow: Yurayt Publ. (In Russian)

Ricoeur P. (1995) Germenevtika. Etika. Politika: Moskovskie lektsii i interv’yu [Hermeneutics. Ethics. Politics. Moscow Lectures and Interviews]. Moscow: KAMI Publ.; Academia Publ. (In Russian)

Savchuk V. V. (2014) Mediafilosofiya. Pristup real’nosti [Media Philosophy. A Fit of Reality]. St. Petersburg: RHGA Publ. (In Russian)

Semenovker B. A. (2009) Evolyutsiya informatsionnoy deyatel’nosti. Rukopisnaya informatsiya. Ch. I. [Evolution of Information Activities. Handwritten Information. Part 1]. Moscow: Pashkov Dom Publ. (In Russian)

Shamin S. M. (2007) Slovo «kuranty» v russkom yazyke XVII – nachala XVIII v. [The Word “Kuranty” in the Russian Language of the 17th – Early 18th Century]. Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii 1: 119–152. (In Russian)

Shamin S. M. (2011) Kuranty XVII stoletiya: Evropeyskaya pressa v Rossii i vozniknovenie russkoy periodicheskoy pechati [17th Century Kuranty: The European Press in Russia and the Origin of the Russian Press]. Moscow: Al’yans-Arkheo Publ.; St. Petersburg: Kontrast Publ. (In Russian)

Shestakov Ju. A. (2016) Istoriya reklamy [A History of Advertising]. Moscow: RIOR; INFRA-M Publ. (In Russian)

Slyadneva O. V. (2007) Ocherki istorii rossiyskoy reklamy. Ch. I. [Essays on the History of Russian Advertising. Part 1]. St. Petersburg. (In Russian)

Sokolov A. (2019) Mify ob evolyutsii cheloveka [Myths about Human Evolution]. Moscow: Alpina Non-fiction Publ. (In Russian)

Svitich L. G. (2016) Izuchenie zhurnalistiki v kontekste obshhenauchnyh paradigm [Studying Journalism in the Context of Interdisciplinary Paradigms]. Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki 5 (4): 546–561. (In Russian). DOI 10.17150/2308-6203.2016.5(4).546-561

Tatarinova L. E. (2002) «Vesti-Kuranty» – predshestvennik petrovskikh «Vedomostey» [Vesti-Kuranty as a Predecessor of Vedomosti Published by Peter the First]. In B. I. Esin (ed.) Iz veka v vek. K 300-letiyu otechestvennoy pechati. 1702–2002 [From Century to Century. To the 300th Anniversary of the Russian Press. 1702–2002]. Moscow. Pp. 5–11. (In Russian)

Terin V. P. (2009) Inoyazychnye slova v roli upravlencheskoy tekhnologii [Foreign Words as a Management Technology]. In A. B. Zubov, V. M. Sergeev, A. V. Shestopal (eds.) Mirovaya politika: vzglyad iz budushchego. T. 3 [World Politics: a Look from the Future]. Moscow: MGIMO – Univ. Publ. Pp. 53–61. (In Russian)

Standage T. (1998) The Victorian Internet: the Remarkable Story of the Telegraph and the Nineteenth Century`s Online Pioneers. New York: Walker and Co.

Uchenova V. V., Starykh N. V. (2012) Istoriya reklamy [A History of Advertising]. Moscow: YuNITI-DANA Publ. (In Russian)

von Foerster H. (2003) On Self-Organizing Systems and Their Environments. In H. von Foerster. Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition. New York: Springer-Verlag. Pp. 1–19. DOI: 10.1007/ b97451

Zapadov A. V. (1964) Russkaya zhurnalistika XVIII veka [Russian 18th Century Journalism]. Moscow: Nauka Publ. (In Russian)

Zapadov A. V. (ed.) (1973) Istoriya russkoy zhurnalistiki XVIII–XIX vekov [History of Russian Journalism of the 18th -19th Centuries]. Moscow: Vysshaya shkola Publ. (In Russian)

Zaretskiy Yu. P. (2011) Strategii ponimaniya proshlogo: Teoriya, istoriya, istoriografiya [Strategies for Understanding the Past: Theory, History, Historiography]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ. (In Russian)

Zhirkov G. V. (2001) Istoriya tsenzury v Rossii XIX–XX vv. [History of Censorship in 19th –20th Century Russia]. Moscow: Aspekt Press Publ. (In Russian)

Zhirkov G. V. (2003) Epokha Petra Velikogo: osnovanie russkoy zhurnalistiki [The Epoch of Peter the Great: the Establishment of Russian Journalism]. St. Petersburg: Roza Mira Publ. (In Russian)