Text and Style: in Search of Reproductive Models of Journalistic Professional Speech Activity

Download paper
Lilia R. Duskaeva

Doctor of Philology, Professor, Head of the Chair of Media Linguistics, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

e-mail: l.duskaeva@spbu.ru
Vladimir A. Salimovsky

Doctor of Philology, Professor at the Chair of Journalism and Mass Communications, Perm State National Research University, Perm, Russia

e-mail: Salimovsky@rambler.ru

Section: Media Language

The purpose of the paper is to explicate the concept of the systemic nature of speech with regard to the speech genre, which is a compositional, thematic and stylistic type of a text. The research is based on the new principles of scientific rationality. The object of the study is an information genre of a crime message. The analysis of the material includes diverse characteristics of a speech product determined by a complex goal setting (intention). The characteristics cover many facets of the speech whole that are conditioned by a broad social context.

Keywords: text, systemic nature of speech, speech genre, praxeologic-stylistic analysis in media linguistics
DOI: 10.30547/vestnik.journ.6.2020.4176

References:

Arutyunova N. D. (1999) Yazyk i mir cheloveka [Language and Man’s World]. Moscow: Yazyki russkoy kul’tury Publ. (In Russian)

Bakhtin M. M. (Voloshinov V. N.) (1993) Pod maskoy. Maska tret’ya. Marksizm i filosofiya yazyka [Under Disguise. Disguise № 3. Marxism and the Philosophy of Language]. Moscow: Labirint Publ. (In Russian)

Bakhtin M. M. (2000) Epos i roman [The Epic and the Novel]. St. Petersburg: Azbuka Publ. (In Russian)

Bolotnova N. S. (2009) Kommunikativnaya stilistika teksta. Slovar’-tezaurus [Communicative Stylistics of the Text. A Thesaurus Dictionary]. Moscow: Flinta Publ. (In Russian)

Bondarko A. V. (2002) Teoriya znacheniya v sisteme funktsional’noy grammatiki [Theory of Meaning Within Functional Grammar]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ.

Dem’yankov V. Z. (1983) “Sobytie” v semantike, pragmatike i v koordinatakh interpretatsii teksta [An “Event” in Semantics, Pragmatics and in the Coordinates of Text Interpretation]. Izvestiya. AN SSSR. Seriya literaturi i yazyka 42 (4): 320–329. (In Russian)

Dem’yankov V. Z. (1995) Dominiruyushchie lingvisticheskie teorii v kontse XX veka [Dominant Linguistic Theories in the Late 20th Century]. In Yazyk i nauka kontsa XX veka [Language and Science of the Late 20th Century]. Moscow: RGTU Publishing Center. Pp. 239–390. (In Russian)

Domozhirov V. I. (2011) Formirovanie kontseptsii osveshcheniya kriminal’noy temy v sredstvakh massovoy informatsii [Formation of the Concept of Covering a Criminal Topic in Mass Media]. Izvest. Ural’sk. gos. un-ta. Ser. 1: Problemy obrazovaniya, nauki i kul’tury 4 (95): 32–40. (In Russian)

Dridze T. M. (1984) Tekstovaya deyatel’nost’ i struktura sotsial’noy kommunikatsii [Text Activity and the Structure of Social Communication]. Moscow: Nauka Publ. (In Russian)

Duskaeva L. R. (2018) The Dynamic and Static Aspects of Speech Organization in Business Media Texts. Studies About Languages 2: 65–76. DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.sal.0.32.19905

Duskaeva L. R. (ed.) (2018) Medialingvistika v terminakh i ponyatiyakh: slovar’-spravochnik [Media Linguistics in Terms and Concepts: a Dictionary (Reference Book)]. Moscow: Flinta Publ. (In Russian)

Duskaeva L. R. (2019) Stilisticheskiy analiz v medialingvistike [Stylistic Analysis in Media Linguistics]. Moscow: Flinta Publ. (In Russian)

Elínek M. (1969) Stylové rozpěti soušasné spisovné češtiny [Stylistic Range of Contemporary Standard Czech] In Kultura českého jazyka [Culture of the Czech Language]. Liberec. Pp. 73–87. (In Czech)

Gavranek B. (1967) Zadachi literaturnogo yazyka i ego kul’tura [The Tasks of the Literary Language and Its Culture]. In Prazhskiy lingvisticheskiy kruzhok [the Prague Linguistic Circle]. Moscow: Progress Publ. Pp. 338–377. (In Russian)

Gayda St. (2013) Chto takoe stil’? [What is Style?]. In Stilistika kak rechevedenie [Stylistics as Speech Studies]. Moscow: Flinta: Nauka Publ. Pp. 25–34. (In Russian)

Glovinskaya M. Ya. (1993) Semantika glagolov rechi s tochki zreniya teorii rechevykh aktov [Semantics of Speech Verbs from the Viewpoint of Speech Acts Theory]. In Russkiy yazyk v ego funktsionirovanii: kommunikativno-pragmaticheskiy aspect [The Russian Language in Its Operation: the Communication and Pragmatic Aspect]. Moscow. Pp. 158–218. (In Russian)

Golovin B. N. (1980) Osnovy kul’tury rechi [Fundamentals of Speech Culture]. Moscow: Vysshaja shkola Publ. (In Russian)

Hausenblas K. (1968) Výstavba slovesných komunikátů a stylistika (K současnému stavu stylistického bádání slavistického) [Construction of Verbal Communications and Stylistics (On the Current State of Slavic Stylistic Research]. In Českoslovenspřednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů [Czech Lectures for the 6th International Congress of Slavists]. Praha. Pp. 343–347. (In Czech)

Hausenblas K. (1972) Výstavba jazykjvých projevů a styl [Construction of Language Expressions and Style]. Praha: Univ. Karlova Publ. (In Czech)

Hausenblas K. (1996) Od tvaru к smyslu textu: stylistické reflexe a interpretace [From the Shape to the Meaning of the Text: Stylistic Reflections and Interpretations]. Praha: Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy. (In Czech)

Klochkova A. V. (2012) Spetsifika podkhoda SMI k materialam kriminal’noy problematiki [The Mass Media’s Approach to Crime Issues]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 11: Pravo 2: 58–69. (In Russian)

Kozhina M. N. (2002) Rechevedenie i funktsional’naya stilistika: voprosy teorii [Speech Studies and Functional Stylistics: Theoretical Issues]. Perm’. (In Russian)

Kozhina M. N. (ed.) (2003) Stilisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar’ russkogo yazyka [Stylistic Encyclopedic Dictionary of the Russian Language]. Moscow: Flinta: Nauka Publ. (In Russian)

Kozhina M. N. (2014) Rechevedenie. Teoriya funktsional’noy stilistiki: izbrannye trudy [Speech Studies. Functional Stylistics Theory: Selected Works]. Moscow: Flinta: Nauka Publ. Pp. 414–431. (In Russian)

Kostomarov V. G. (2005) Nash yazyk v deystvii. Ocherki sovremennoy russkoy stilistiki [Our Language in Action. Essays in Modern Russian Stylistics]. Moscow: Gardariki Publ. (In Russian)

Kubryakova E. S. (2003) O tipakh diskursivnoy deyatel’nosti [On the Types of Discursive Activity]. Vestnik MGLU. Vyp. 478: Leksika v raznykh tipakh diskursa: 5–10. (In Russian)

Kun T. (2015) Struktura nauchnykh revolyutsiy [The Structure of Scientific Revolutions]. Moscow: AST Publ. (In Russian)

Mistrík J. (1965) Slovenská štylystika [Slovak Stylistics]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo Publ. (In Slovak)

Mistrík J. (1975) Žánre vecnej literatúry [Genres of Factual Literature]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo Publ. (In Slovak)

Mistrík J. (1985) Štylystika [Stylistics]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. (In Slovak)

Mistrík J. (ed.) (1993) Encyklopédia jazykovedy [Encyclopedia of Linguistics]. Bratislava: Obzor Publ. (In Slovak)

Odintsov V. V. (1980) Stilistika teksta [Text Stylistics]. Moscow: Nauka Publ. (In Russian)

Ostin D. (1986) Slovo kak deystvie [A Word as an Action]. In Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 17 [The New in Foreign Linguistics. Issue 17]. Moscow. Pp. 22–129. (In Russian)

Plotnikov B. A. (1989) Averbal’nye formy pis’mennogo teksta i ikh soderzhanie [Averbal Forms of a Written Text and Their Content]. In B. A. Plotnikova (ed.) O forme i soderzhanii v yazyke [On Form and Content in the Language]. Minsk: Vysheysh. shk. Publ. (In Russian)

Saussure F. de (1999) Kurs obshchey lingvistiki [A Course in General Linguistics]. Ekaterinburg: Ural. Univ. Publ. (In Russian)

Shaykhitdinova S. K. (2013) Smert’ v televizionnykh novostyakh: granitsy dopustimogo [Death in Television News: Red Lines]. Kazan’. (In Russian)

Shum Yu. (2008) Zhurnalistskoe rassledovanie [Investigative Reporting]. St. Petersburg: SPbGUP Publ. (In Russian)

Shvyrev V. S. (2003) Ratsional’nost’ kak tsennost’ kul’tury. Traditsiya i sovremennost’ [Rationality as a Cultural Value. Tradition and Modernity]. Moscow: Press-Traditsiya Publ. (In Russian)

Sirotinina O. B. (1974) Sovremennaja razgovornaja rech’ i ee osobennosti [Modern Colloquial Speech and Its Characteristics]. Moscow: Prosveshhenie Publ. (In Russian)

Solganik G. Ya. (1981) Leksika gazety [Newspaper Vocabulary]. Moscow: Vysshaya shkola Publ. (In Russian)

Stepin V. S. (2003) Teoreticheskoe znanie [Theoretical Knowledge]. Moscow: Progress-Traditsiya Publ. (In Russian)

Stepin V. S. (2006) Filosofiya nauki [Philosophy of Science]. Moscow: Gardariki Publ. (In Russian)

Sukhoveeva I. A. (2007) Programmy kriminal’noy tematiki na sovremennom televidenii. Fenomen uspekha [Programmes on Criminal Topics on Modern Television. The Phenomenon of Success]. Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazskiy region. Obshchestvennye nauki. Spetsvypusk: 98–100. (In Russian)

Tertychnyy A. A. (2002) Rassledovatel’skaya zhurnalistika kak vid deyatel’nosti SMI: ucheb. posobie dlya vuzov [Investigative Journalism as a Kind of Media Activity. A Study Guide for Universities]. Moscow: Aspekt Press Publ. (In Russian)

Ushakova T. N., Pavlova N. D. (2000) Slovo v deystvii: intent-analiz politicheskogo diskursa [The Word in Action: Intent Analysis of Political Discourse]. St. Petersburg. (In Russian)

Vezhbitska A. (1978) Metatekst v tekste [Metatext in the Text]. In Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 8 [The New in Foreign Linguistics. Issue 8]. Moscow: Progress Publ. Pp. 402–421. (In Russian)

Vinogradov V. V. (1981) Problemy russkoj stilistiki [Issues of Russian Stylistics]. Moscow: Vysshaja shkola Publ. (In Russian)