Russian Scientific Media Discourse: Structure, Features and Key Concepts

Download paper
Andrei V. Vyrkovsky

Doctor of Philology, Associate Professor at the Chair of Media Theory and Economics, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

e-mail: a.v.vyrkovsky@gmail.com
Sergey S. Smirnov

PhD in Philology, Associate Professor at the Chair of Media Theory and Economics, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

e-mail: smirnov_s@rambler.ru

Section: Theory of Journalism and Media

The paper presents the results of a meta-study of scientific papers on the media and mass communications written by Russian scholars between 2012 and 2016. The authors of the paper analyzed the scholars’ involvement in the global academic discourse, the most popular directions of contemporary media studies in Russia and the key concepts forming the terminological framework of scientific texts. As the main object of the study, the authors used continuous sampling of synopses of doctoral and candidate theses in Philology in the specialty 10.01.10, Journalism.

Keywords: study, source, direction, approach, discourse, concept, word, term
DOI: 10.30547/vestnik.journ.5.2018.2747

References:

Dmitriyeva O. A., Kolesnichenko A. V., Kul’chitskaya D. Yu. et al. (eds.) (2018) Zhurnalistika v informatsionnom pole sovremennoy Rossii: dolzhnoye i real’noye [Journalism in the Information Field of Modern Russia: the Due and the Real]. Moscow: Aspekt Press Publ. (In Russian)

Dunas D. V. (2016) Natsional’noye svoyeobraziye rossiyskoy shkoly issledovaniy SMI: teoreticheskaya napravlennost’ dissertatsiy v period 1991– 2010 gg. [National Specifics of Russian School of Mass Media Studies: the theoretical focus of theses in the period between 1991-2010]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 10: Zhurnalistika 1: 103–119. (In Russian)

Gorokhov V. M. (1975) Zakonomernosti publitsisticheskogo tvorchestva [Regularities of Journalistic Creative Work]. Moscow: Mysl’ Publ. (In Russian)

Korkonosenko S. G. (2009) Osnovy zhurnalistiki [Fundamentals of Journalism]. Moscow: Aspekt Press Publ. (In Russian)

Korkonosenko S. G. (2018) Ob’yekt teorii zhurnalistiki: vzryvnoye razvitiye [The Object of Journalism Theory: Explosive Development]. Vek informatsii 1: 16–29. (In Russian)

Makeyenko M. I. (2017) Razvitiye teoriy media v rossiyskikh nauchnykh zhurnalakh v 2010-e gg.: rezul’taty pervogo etapa issledovaniy [Development of Media Theory in Russian Scientific Journals in the 2010s: Results of the First Stage of the Studies]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 10: Zhurnalistika 6. (In Russian)

Ostapyuk M. I. (2007) Klyuchevoy freym kak kognitivnaya osnova dialogicheskoy kommunikatsii: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. [The Key Frame as a Cognitive Basis of Dialogic Communication: synopsis of PhD philol. sci. diss.] Belgorod. (In Russian)

Prokhorov E. P. (1984) Iskusstvo publitsistiki [The Art of Journalism]. Moscow: Sovetskiy pisatel’ Publ. (In Russian)

Prokhorov E. P. (2003) Vvedeniye v teoriyu zhurnalistiki [Introduction to Journalism Theory]. Moscow: Aspekt Press Publ. (In Russian)

Pronin E. I. (1981) Tekstovyye faktory effektivnosti zhurnalistskogo vozdeystviya [Text Factors of Effectiveness of Journalistic Influence]. Moscow: Mosk. Univ. Publ. (In Russian)

Shvedova N. Yu. (2005) Russkiy yazyk: izbrannyye raboty [The Russian Language: Selected Works]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ. (In Russian)

Sulina O. V. (2015) Byudzhetnyy protsess v regional’nom mediadiskurse: dis. … kand. polit. nauk. [Budgetary Process in Regional Media Discourse: PhD polit. sci. diss.] Saint Petersburg. (In Russian)

Van Dijk T. A. (1989) Yazyk. Poznaniye. Kommunikatsiya [Language. Cognition. Communication]. Moscow: Progress Publ. (In Russian)

Vartanova E. L. (2014) Postsovetskiye transformatsii rossiyskikh SMI i zhurnalistiki [Post-Soviet Transformations of Russian Mass Media and Journalism]. Moscow: MediaMir Publ. (In Russian)

Vartanova E. L. (2017) K voprosu ob aktualizatsii teorii zhurnalistiki i teorii SMI [Towards Updating Journalism Theory and Mass Media Theory]. Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki 6 (1): 5–13. (In Russian)

Vyrkovskiy A. V. (2016) Novyye issledovatel’skiye zadachi v oblasti mediamenedzhmenta i mediaekonomiki Rossii [New Research Goals in Russian Media Management and Media Economics]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 10: Zhurnalistika 6. (In Russian)